Indsigt, Momentum og Forandring

ARBEJDER DU I ET JOBCENTER

Hos IMF tilbyder vi individuelle uddannelses- og beskæftigelsesrettede forløb til ledige borgere, der har brug for ekstra støtte i hverdagen til at komme tilbage på sporet.

Joborientering, Meningssammenhæng og Fremdrift
er centrale værdier, som vi arbejder aktivt med, når vi tilrettelægger individuelle forløb i samarbejde med borgeren
og jobcentret.

Vi har en helhedsorienteret tilgang
Vi planlægger og iværksætter parallelle indsatser fra starten af et forløb hos os, og vi gør det med udgangspunkt i borgerens aktuelle situation og ressourcer.

SKAL DU STARTE I FORLØB HOS IMF

Hvis du er ledig, kan du få hjælp af IMF til at komme i uddannelse eller arbejde. Hos IMF tager vi altid udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Læs mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Indsigt, Momentum og Forandring
Hos IMF vil du altid have én fast konsulent. Du får et skræddersyet forløb, og vi sammensætter indsatser og aktiviteter, så det giver mening for dig.

Vi har en helhedsorienteret tilgang
Vi laver én samlet plan til dig i stedet for, at du har flere planer hos både kommunen og i fx behandlingssystemet. Det vil give et større overblik.

JOBCENTER

IMF hjælper udsatte ledige, der har brug for ekstra støtte til at komme tilbage på sporet.

Vores målgruppe er udsatte ledige, der har problemer udover ledighed, der gør det svært at finde vej tilbage til arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

BORGER

Hos IMF kan du få hjælp og støtte til at finde vej tilbage i job eller uddannelse.

IMF har mere end 10 års erfaring med at hjælpe mennesker tilbage i job eller uddannelse. Vi kan også hjælpe dig. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

VIRKSOMHED

Inviter en ledig indenfor, alle kan bidrage med noget og blive en del af et arbejdsfællesskab.

Hos IMF møder du mennesker, der har stået uden for arbejdsmarkedet igennem længere tid, men de er klar til prøve, bidrage og komme tilbage igen.