Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik anvendes når det skal vurderes, om en ledig kan arbejde indenfor sit hidtidige arbejdsområde eller et nyt arbejdsområde. Det er også en god mulighed for jer som virksomhed at afprøve og rekruttere nye medarbejdere på. Og samtidig er det en oplagt måde at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Mange former for samarbejde
De borgere, vi har i forløb hos IMF har alle forskellige baggrunde og historier der gør, at det har været svært at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Nogle af borgerne har psykiske og/eller fysiske lidelser, andre har måske haft et misbrug, og der er også dem, der næsten har mistet troen på, at der er plads til dem på arbejdsmarkedet. Derfor er det også forskellige ting, som virksomhederne kan bidrage med. Se eksempler nedenfor.

Udover etablering af virksomhedspraktikker samarbejder vi med virksomheder om fx:

• Arbejdsprøvning og jobafklaring
• Virksomhedsbesøg
• Oplæg fra virksomheder
• Introduktion til branche og jobmuligheder
• Sparring og vejledning til ledige
• Virksomhedsmentor mv.

Fordele for virksomheden:

• Der vil blive taget hånd om opgaver, der er behov for i jeres virksomhed.
• I får afstemt om den ledige er et match til jeres virksomhed inden en evt. ansættelse.
• Hos IMF har de ledige altid mulighed for et ulønnet praktikforløb forinden ansættelse. Vi rådgiver gerne herom.
• Jeres virksomhed er med til at tage et socialt ansvar ved at hjælpe en ledig på offentlig forsørgelse over i selvforsørgelse.

Formålet med praktikforløb i virksomheder er:

• Det er en mulighed for de ledige at komme ud og prøve kræfter med arbejdsmarkedet.
• Den ledige kan få succesoplevelser på en arbejdsplads.
• Den ledige lærer af have sin daglige gang på en arbejdsplads igen.
• At få skabt et match mellem den ledige og virksomheden, sådan at den ledige får mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
• Den ledige får trænet og opkvalificeret sine sociale og faglige kompetencer.
• Den ledige skal lære at samarbejde og løse en opgave i fællesskab med andre, og den ledige skal lære at være en del af et team.
• Den ledige skal have afklaret og afdækket sin arbejdsevne og prøve kræfter indenfor nye jobområder. Det hjælper et praktikforløb med.
• Den ledige kan få kendskab til og lære om brancher og jobmuligheder mv.
• Ansættelse i job eller løntilskud, så den ledige bliver selvforsørgende.
• At den ledige kan komme i betragtning til en senere ledig stilling hos en ønsket virksomhed, der ikke har ledige stillinger på nuværende tidspunkt.

Varighed og opfølgning

Et praktikforløb kan variere og vare op til 13 uger. I nogle tilfælde, hvis virksomheden og praktikanten er indforstået, kan praktikperioden forlænges. Under hele praktikforløbet er der tæt dialog mellem virksomhed, praktikant og IMF.

Forventninger til virksomheden

Virksomheden skal stille relevante arbejdsopgaver til rådighed og ved en afdækkende og afklarende virksomhedspraktik, skal virksomheden kunne tilgodese de skånebehov den enkelte borger har. Skånebehovene er forskellige fra person til person. Vores virksomhedskonsulent hjælper med vejledning og tilpasning af arbejdsplads, herunder også hjælpemidler, hvis der er behov for det.

Forskellige typer af praktikforløb

Praktikforløb kan varieres i både længde og indhold så det passer virksomheden og praktikanten bedst muligt – og naturligvis afhængigt af, hvilket formål praktikforløbet har. Det er vigtigt at formålet for praktikforløbet står helt klart fra begyndelsen af praktikforløbet. På den måde forventningsafstemmes der fra start, og der bliver sat veldefinerede rammer og mål for praktikken. Dermed bliver det også nemmere at planlægge og kende succeskriterierne, der er opstillet i forhold til praktikforløbet.

Hos IMF tilbyder vi følgende forløb:

Prøvepraktik 1-14 dage
Træningspraktik 1 dag – 13 uger
Rekrutteringspraktik 1 dag – 13 uger
Afklaringspraktik 1 dag – 13 uger
Uddannelsespraktik 1-14 dage