Sådan hjælper vi dig

Et forløb hos IMF er for dig, der oplever barrierer i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. Der kan være flere grunde til, at du er forhindret i at udføre et arbejde på normale vilkår. Måske har du fysiske lidelser i bevægeapparatet eller måske har du psykisk mistrivsel.

Igennem et forløb hos IMF vil du opbygge kompetencer til at kunne håndtere dine udfordringer og få afklaret evt. skånehensyn. Formålet med et forløb hos IMF er at hjælpe dig med at finde dit fodfæste på arbejdsmarkedet igen. Hos IMF vil du få din egen personlige konsulent. Konsulenten vil være din kontaktperson under hele forløbet. Konsulenten tilrettelægger sammen med dig et skræddersyet forløb, der tager afsæt i dig og din situation, der hvor du er lige nu, og med udgangspunkt i dine ønsker for fremtiden.

Vi glæder os til at byde dig velkommen hos IMF, så vi sammen – gennem ny indsigt – kan skabe momentum for dig, så de nødvendige forandringer skabes, og du igen får et solidt fodfæste på arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse.

HVAD FÅR DU HOS IMF

Alle forløb hos IMF er individuelle og tager afsæt i din situation og dine ønsker for fremtiden. Du er med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal indgå i dit forløb. IMF tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der styrker dit fundament, arbejdsmarkedsparathed og dit fremtidige ståsted på arbejdsmarkedet.

Her er eksempler på, hvordan vi kan hjælpe dig:
• Du får en fast konsulent, som er din kontaktperson undervejs i hele forløbet.
• Samtalerne med konsulenten kan foregå hos IMF, hjemme hos dig eller ude i byen.
• Du får hjælp i hverdagen (overblik, hjælp med økonomi, planlægning, kontakt til myndigheder m.m.).
• Vi laver én samlet plan, i stedet for at du har flere planer du skal forholde dig til fra de forskellige afdelinger i kommunen.
• Personlig støtte (fx hjælp til at stå op, huskelister, “rod i dagligdagen”, hygiejne, struktur)
• Motiverende samtaler
• Hvis du har særlige ønsker for din fremtid, vil konsulenten også have mulighed for at åbne døre for dig og afsøge forskellige muligheder.
• Du kan få kognitiv træning (fx til forbedring af hukommelse, opmærksomhed eller sprog).
• Hjælp til at etablere støttenetværk.
• Du kan få hjælp til at håndtere sygdom, misbrug m.m.
• Du kan få hjælp til at få integreret mindfulness ind i din hverdag
• Du kan få hjælp til at træne og arbejde med evt. overvægt
• Der vil også være mulighed for at få tilknyttet en psykolog eller psykoterapeut
• Gennem de forskellige indsatser og aktiviteter, vil du få hjælp til at få skabt de nødvendige forandringer, så du nærmer dig uddannelse eller arbejde
• Vi hjælper dig med kortere ophold på uddannelsesinstitutioner
• Vi hjælper dig med at komme i praktik i relevante virksomheder
• Gennem vores indsatser og aktiviteter vil du blive opkvalificeret
• Koordinere og samarbejder med Jobcenter

Da alle kursusforløb tilpasses til dig og dine behov, er ikke to kursusforløb ens. Dit forløb bliver kombineret med præcis de tilbud, der passer til dig og til formålet med det aftalte forløb. Finder vi ud af undervejs i forløbet, at der er noget andet, der passer bedre i forhold til dig og din situation, kan vi tilpasse dine aktiviteter i kursusforløbet.

VEJEN TIL JOB ELLER UDDANNELSE
Formålet med et forløb hos IMF er at hjælpe dig med at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Alle forløb hos IMF er derfor arbejdsmarkeds- eller uddannelsesrettede. Vi vil allerede i starten af dit forløb fokusere på, at du startes op i jobrettede aktiviteter parallelt med de opkvalificerende sociale- og personlige indsatser samt helbredsrelaterede indsatser, som du måtte have brug for. Det gør vi, fordi vi tror på, at rette kombination af indsatser påvirker hinanden positivt, og kan bidrage til udvikling mod målet, som i sidste ende er at komme i job eller uddannelse.

Vi har et bredt netværk af lokale virksomheder, der kan hjælpe dig med afklaring af fx din arbejdsevne, skånehensyn, træning af sociale kompetencer og udvikling af dine faglige kompetencer. Virksomhederne tilbyder også, at du kan komme forbi og høre lidt mere om virksomheden, faget, og hvad der skal til, at evt. at komme i job der eller få et lign. arbejde.

Du har også mulighed for at komme ud på en uddannelsesinstitution i 2-3 dage, så du kan prøve, om det er noget for dig at begynde på en uddannelse. Du vil ligeledes have mulighed for at tale med en studievejleder omkring dine muligheder, og hvad der evt. skal til, hvor at du kan komme ind på din drømmeuddannelse.

IMF GÅR HELE VEJEN MED DIG
Når du er i forløb hos IMF betyder det ikke, at alt skal foregå hos IMF. Hvis du har behov for det, tager din personlige konsulent gerne med til samtaler på jobcenteret, med til samtaler hos studievejledere eller samtaler i virksomheder. Har du brug for et ”ekstra øre”, når du skal til læge, på sygehuset eller til anden behandlingssamtale, tager din faste konsulent også gerne med.