Sådan foregår det

IMF samarbejder bredt med jobcentre, borgere og virksomheder om at skabe jobs og praktikpladser til ledige borgere, der står udenfor arbejdsmarkedet.

Hos IMF arbejder vi løbende og målrettet med god virksomhedsservice. Det er vigtigt for os at etablere praktikforløb, der giver mening og løfter den ledige og er værdiskabende for virksomheden. Derudover lægger vi vægt på – og sørger for – at både den ledige og virksomheden er trygge igennem hele praktikforløbet. Vores ønske er, at både den ledige og virksomheden kommer styrket ud af samarbejdet. Praktikken er med til at bane vejen for et job for den ledige.

Virksomheden skal varetage alt der vedrører den faglige del af virksomhedspraktikken – altså alt det vedrører arbejdsopgaverne. IMF søger for alt det andet i relation til praktikanten som fx understøttende samtaler, coaching mv. således at praktikforløbet kører så glat som muligt. IMF kan fx være med på job indtil den ledige føler sig tryg på arbejdspladsen. Der kan være flere ting, der skal afklares og arbejdes med undervejs i relation til den ledige, og den del varetager IMF.

Virksomheden vil ikke skulle afholde omkostninger i forbindelse med virksomhedspraktikker. Det som virksomheden skal investere, er den tid der investeres i fx at introducere praktikanten til arbejdsopgaverne. Der vil i nogle situationer være mulighed for at give lønkompensation til en af jeres medarbejdere, der kan blive virksomhedsmentor, hvis der er behov for ekstra støtte og vejledning.

Afstemning af forventninger

Vi klæder jer godt på til at træffe beslutning om indgåelse af aftale om virksomhedspraktikant(er). Vi kan også sparre på hvilke opgaver der kunne være egnede til praktik.

Godt match

Det er vigtigt for os at sikre det bedst mulige match, så praktikanten eller den jobsøgende matcher netop jeres behov.

Kom godt fra start

For at komme godt fra start er den gode dialog og mellem praktikant og virksomhed i fokus.

Praktik med formål

Det er vigtigt at formålet for praktikforløbet står helt klart fra begyndelsen af praktikforløbet. På den måde forventningsafstemmes der fra start, og der er veldefinerede rammer og mål for praktikken.

Håndholdte forløb

Under hele praktikforløbet er der tæt dialog mellem virksomhed, praktikant og IMF.

Træt af papirarbejde

IMF har styr på og varetager alt det administrative, når det kommer til det praktiske før opstart og under praktikken, herunder aftaler og kontrakter. Så I kan gøre det, I er bedst til.

Gør en forskel

Vores erfaring er at selv korte praktikker kan være starten på en stor ændring for den ledige. Din virksomhed hjælper rigtige mennesker fra lokalområdet.