Spørgsmål og svar

Du kontakter din sagsbehandler på dit jobcenter, da det er dem, der skal godkende og bestille forløbet hos IMF. Når vi modtager bestillingen fra dit jobcenter, kontakter dig, så vi kan lave en aftale om, hvornår du starter hos os.

Hos IMF skræddersyer vi, i fællesskab med dig, et forløb med udgangspunkt i dine behov og mål for at komme tilbage i arbejdet eller uddannelse. Omdrejningspunktet i forløbet er dine samtaler med din personlige konsulent.

Eksempler på aktiviteter kan fx være jobcoaching, mentorordning, praktik, holddeltagelse, støtte til behandling, træning og kost, hjælp til hverdagsmestring, håndtering af psykisk og fysisk sygdom og meget mere. Under overskriften “HVILKEN TYPE AKTIVITETER KAN JEG FORVENTE AT SKULLE DELTAGE I?” her i FAQ, kan du se et bredere udsnit af de aktiviteter, som vi tilbyder hos IMF.

Ud over at deltage i aktiviteter og gruppeforløb, er formålet med coaching og undervisningen, at du skal lære at tage ansvar, og det betyder, at du selv skal være drivkraften. Din personlige konsulent vil hjælpe, støtte, skubbe på, kunne åbne døre for dig, men i sidste ende er det din drivkraft, der gør forskellen på om du kommer i arbejde eller uddannelse.

For at kunne tage ansvar for sit eget liv, skal man lære at tage ansvar for sine følelser og handlinger. Det lyder måske nemt, men det er den sværeste opgave, vi har som mennesker. Derfor er det et vigtigt udviklingsområde, når du er i forløb hos IMF.

Nedenfor kan du se eksempler på de aktiviteter, som du kan forvente at stifte bekendtskab med under et forløb hos IMF. Da dit forløb er individuelt, tilpasses forløbet og aktiviteterne med udgangspunkt i dine behov og dine mål. Sammen med din personlige konsulent aftaler I, hvilke aktiviteter der er relevante for dig.

Jobrettede indsatser:
Jobsøgning og jobcafe med andre kursister, jobcoaching, praktik, småjobs, mentorordninger og vikartimer.

Opkvalificerende indsatser:
Almenfaglige, fag-faglige, for-revalidering og revalidering.

Sociale og personlige indsatser:
Coaching, samtaletræning, afklaring af sociale kompetencer, gruppedynamik, samtaler i eget hjem, selvtillid og selvværd og fredagscafé.

Helbredsrettede indsatser:
Kostvejledning, forskellige træningsformer, stresshåndtering, mindfulness, yoga, kinesiologi, udredning, behandling inkl. genoptræning, mestring af psykisk og fysisk sygdom, smertehåndtering, mentaltræning og støttende samtaler evt. med psykoterapeut.

Det er din sagsbehandler der bestemmer, hvor lang tid et forløb skal vare. Hos IMF tilbyder vi typisk forløb, der varer mellem 4–26 uger. Dit forløb kan forlænges efter aftale med jobcenteret, hvis det giver mening.

Ja, det kan vi. IMF tilbyder at facilitere alle de forskellige overgange, som du står overfor, samtidig med at du har en stabil og fast konsulent, der hjælper dig. Hos IMF arbejder vi altid henimod, at du kun skal have én plan at forholde dig til. IMF hjælpe derfor med at koordinere evt. andre indsatser i andre forvaltninger, eller behandlinger, så du kun har én plan i hverdagen, som du skal forholde dig til.

Du får en stabil og en fast konsulent, der vil hjælpe dig med at nå de mål og delmål, som I har sat op for forløbet. Igennem gruppe- og individuelle aktiviteter, støttende samtaler evt. coaching vil du udvikle kompetencer, så du bliver i stand til selv at flytte dig på bestemte områder, og derved komme tætte på det endelige mål… nemlig arbejde eller uddannelse.

Det er primært din personlige konsulent, du møder hos IMF. Hvis du deltager på hold, gruppecoaching eller deltager i cafémiljøet, vil du møde de andre kursister og undervisere, der også har sin gang i huset.

Sammen med konsulenten tilrettelægger I et individuelt forløb, hvor der tages udgangspunkt i dine behov og ønsker for at komme i arbejde eller uddannelse. Det er konsulentens opgave at sikre sig, at du ved hjælp af forløbet kan tage de afgørende skridt på egen hånd.

Vi tror på en anerkende og motiverende tilgang, og vi tror på at store som små ændringer kommer gennem en engageret vedholdende og positiv feedback. Din faste konsulent tager også gerne ud af huset og deltager i samtaler hos andre forvaltninger, eller til samtaler med din behandler, hvor der er brug for et ekstra øre og måske også brug for en koordinerende indsats. Konsulenten skal også løbende skrive rapporter om vores samarbejde til din sagsbehandler i Jobcenteret.

Ja, det kan du godt. Hvis ikke du føler, at kemien er der, eller at du ikke får det ud ar samarbejdet med konsulenten, som du havde håbet på, kan du bede om at få en anden konsulent.

Du skal kontakte din konsulent og dit jobcenter.

Hvis du ønsker at holde ferie, skal du aftale det med din sagsbehandler på jobcenteret. Det skal være senest tre uger før ønsket ferieafholdelse. Du skal orientere IMF, når aftalen med din sagsbehandler er på plads.

Det afhænger af det forløb, som du har aftalt med din personlige konsulent. Nogle kursister deltager fx i en 20 timers pakke, hvor der indgår gruppe- og individuel coaching, café, træning mv.

Andre kommer til undervisning eller hold to gange om ugen. Det kommer helt an på dit forløb, og det der aftales med jobcenteret. Alle samtalerne med din personlige konsulent aftaler I fra gang til gang.

Vi har åbent fra 8:30 – 15:00 mandag til torsdag og fredag fra 8:30 til 14:00