IMF tilbyder

Hos IMF har vi mere end 10 års erfaring med at hjælpe udsatte ledige tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Vores tilgang består i at skabe skræddersyede forløb, hvor vi støtter borgere med de jobrettede, personlige-, sociale – og sundhedsmæssige tiltag, der skal til, for at kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Tæt kommunikation, tillid og et professionelt blik for hvornår og i hvilken situation en bestemt indsats eller kombination af indsatser bidrager positivt til borgerens udvikling er i fokus. Og samtidig handler det også om, at borgerne selv lærer at definere, hvilken rolle de har i at komme nærmere arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Vores målgruppe af udsatte ledige er meget sammensat, og ofte har de komplekse problemstillinger, der kalder på en helhedsorienterede tilgang. Typisk hjælper vi disse grupper af borgere:


• Udsatte ledige, der står udenfor arbejdsmarkedet og uddannelse
• Udsatte langtidsledige, der får en mentor, så de kan blive klar til beskæftigelsesrettede indsatser og aktiviteter
• Borgere, hvor fleksjob/pension skal afklares
• Borgere, der har brug for hjælp og støtte til fastholdelse af praktik og fleksjob
• Sygemeldte borgere, der er på ledighedsydelse, kontanthjælp, sygedagpenge eller revalidering, der har brug for hjælp og støtte for at komme tilbage i beskæftigelse
• Revalidender, som skal i praktik eller uddannelse.
• Ledige fleksjobbere, der skal i praktik som en del af en revurdering af fleksjobbet
• Hjælp og støtte til jobsøgning for ledige fleksjobbere
• Dagpengemodtagere (forsikrede ledige)
• Jobparate kontanthjælpsmodtagere (ingen forsikring)
• Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra 30 år og op
• Borgere i ressourceforløb
• Sygedagpengemodtagere.
• Unge åbenlyst uddannelsesparate
• Unge uddannelsesparate
• Unge aktivitetsparate under 30

Det er muligt at tilkøbe psykolog eller psykiater til mange af vores forløb.